Schweizerhof Luzern
Folgen Sie uns
< >
小型套房

小型套房

小型套房,可眺望琉森湖

2013 年 4 月新设立的 45 平方米普通套房为您提供足够的空间来放松身心或工作。边角客房带冬日花园的客房尤其明亮。有些套房带阳台。但是它们都拥有一个共同点:可欣赏雄伟的群山和琉森湖美景。此外您还可以了解更多本店历史 ― 请静候各种惊喜!

Hotelbewertungen
Gästebuch
Hotel Schweizerhof Luzern   Schweizerhofquai   CH-6002 Luzern
Telefon +41 (0)41 410 0 410   Fax +41 (0)41 410 2 971    info@schweizerhof-luzern.ch    www.schweizerhof-luzern.ch